Privacybeleid

10+ jaar ervaring

80+ klanten geholpen

Gem. beoordeling: 9

Interim beschikbaar

Davey Smit, gevestigd aan Simon Koopmanstraat in Wervershoof, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Davey Smit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt.
Hiernaast vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

N

Voor- en achternaam

N

Telefoonnummer

N

E-mailadres

N

Bedrijfsnaam

N

IP-adressen

N

Internetbrowser en apparaat type

N

Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op de website

N

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Doelen en grondslag

Davey Smit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
– Wettelijke verplichten, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Delen met derden

Davey Smit deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Davey Smit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Davey Smit jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bijzondere persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik adviseer ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@daveysmit.nl, dan verwijder ik deze informatie

Verwerking persoonsgegevens

Davey Smit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, berichtinhoud Onbeperkt, eerdere verwijdering op verzoek (recht om vergeten te worden) Contact opnemen, offerte opstellen

 

Cookies

Davey Smit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Davey Smit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over de cookies die geplaatst worden zijn terug te vinden in de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Davey Smit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@daveysmit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Davey Smit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Davey Smit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daveysmit.nl

Davey Smit heeft onder andere de hieronder genoemde maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

N

Beveiligingssoftware, zoals een up-to-date virusscanner en firewall.

N

SSL. Ik verstuur jouw ingevulde gegevens via een beveiligde internetverbinding.

N

E-mails worden na 90 dagen van de webserver verwijderd.

N

Beveiliging van alle apparaten en online oplossingen met toegang tot de aangeleverde gegevens.

Overtuigd van mijn privacybeleid en interesse in een samenwerking?

Laat geheel vrijblijvend gegevens achter en ik neem snel contact met je op.

Contact